Museojunanvaunu satamaan

Ehdotus: Lahdelle tärkeää teollisuus- ja rautatiehistoriaa voitaisiin tuoda esille sijoittamalla museotavaravaunu satamaan. Vaunu voisi olla esimerkiksi vanha (G-tunnuksellinen) umpitavaravaunu. Vaunu ei olisi pelkästää staattinen muistomerkki vaan vaunua voitaisiin käyttää vaikkapa esiintymislavana sataman tapahtumissa.

Vaunu olisi hyvä muistuma Lahden satama-alueen lähes kokonaan kadonneesta teollisuusarkkitehtuurista ja rautateiden vaikutuksesta koko Lahden kehitykselle.

Taustaa: Lahden kaupunki kehittyi rautatien, ja erityisesti Vesijärven rannan teollisuustoiminnan ja sataman ansiosta pahaisesta kylästä maakunnan keskukseksi. Vaikka satama ei alkujaan kylän alueella sijainnutkaan, oli sillä vaikutuksia kylän ja kauppalan kehitykseen sekä myöhemmin kaupungin.

Lahden sataman muodonmuutos alkoi 1990-luvun alussa teollisuustoiminnan loppuessa. Satama-alueen perusparannuksen ja maailmankuulun Sibeliustalon myötä Lahdesta tuli vihdoin järvenrantakapunki. Kaupunkilaiset ottivat satama-alueen heti omakseen.

Tässä kehityksessä alueen teollisuushistoria on lähes hävinnyt. Alueelta purettiin suojeltu rata Jalkarannantieltä asemalle. Satamaradan palauttamiseen tähtäävä hanke käynnistyi tuolloin lahtelaisten rautatieharrastajien toimesta.

Lisää aiheesta:
Museojunakaluston kunnostusta kesällä 2011 9.3.2014 (Lahen Lehti)

Advertisement