Mytäjäisten varikko

Varikko kesällä 2008. Vesitornissa oli Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry 1990-2011.

Lahden Mytäjäisten varikkoalue muodostui Pietarin rautatien rakentamisen yhteydessä vuonna 1869. Tuolloin valmistui kolmepilttuinen punatiilinen veturitalli, kääntöpöytä sekä asunto- ja ulkorakennuksia.
Samalla rakennettiin Vesijärven satamaan johtanut rautatie, joka muodosti ns. kolmioraiteen, jonka sisälle alue muodostui. Alueelle syntyi rautatieläisten yhteisö ja monipuolinen rakennuskanta, johon kuului vesitorni (v. 1957), koulurakennus, asuntokasarmeja sekä lukuisia ulkorakennuksia. Alueella on säilynyt monia 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun rakennuksia. Kääntöpöytä purettiin vuonna 2017.

Enemmän varikon historiasta Mytäjäisen varikkoalueen rakennushistoriaselvityksestä (2012).

Alue oli aikoinaan VR:n omistuksessa, jolta se myöhemmin siirtyi valtionomisteisen Senaatti-Kiinteistölle. Se myi alueen vuonna 2015 yksityishenkilölle. Saman vuoden kesällä varikolla alkoi rakennusten kunnostaminen. Vuonna 2019 Varikonkatua jatkettiin tasoristeyksestä, jolloin uusi tieyhteys tullee kulkemaan radan yli Sopenkorvenkadulle.

Varikon kaavoitus on kesken. Kaavassa selvinnee myös alueen vanhojen rakennusten kohtalo sekä lisärakentamisen määrä. Ennen lisärakentamista alueen maat on puhdistettava. Uusista suunnitelmista on laadittu Lahden Varikon alueen maastomalli (2016)
Alueelle laadittiin aiemmin kahden yksityishenkilön toimesta nk. varjokaava.

Topparoikka puolestapuhujana

Varikon vesitornissa toimi vuosina 1990-2011 Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry. Yhdistys on toiminut vuosien saatossa varikon puolestapuhujana. Topparoikan aktiivit perustivat myös Pro Varikko -nimisen verkkosivuston kertomaan varikon historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuudessa. Varikosta julkaistiin myös Varikolla tapahtuu -lehti.
Yhdistys järjesti varikolla aktiivisesti tapahtumia, mm. v. 2006 käynnistyi Avoimet ovet -nimellä Rautatiepäivä-tapahtumat, jonka yhteydessä vuonna 2007 alkoivat säännölliset Lahden seudun museojuna-ajot.

Varikon raiteella oli pitkään yhdistyksen kunnostamaa museojunakalustoa, mm. liikuteltava on Risto-höyryveturi (Tr1 1047). Se siirrettiin Lohjalle syksyllä 2020, muu museojunakalusto oli siirretty alueelta Vierumäen asemalle jo marraskuussa 2015.

Yhdisty painottaa edelleen alueen kulttuurihistoriallista merkitystä Lahdelle. Topparoikka toivookin että aluetta kehitettäisiin järkevästi, lähtökohtina sen ainutlaatuisuus ja kulttuurihistoriallinen arvo. Yhdistyksen toiveena on ollut, että Mytäjäisten varikkoalue pysyisi rautatiekulttuurin vaalimisen keskeisenä paikkana myös tulevaisuudessa.

Varikko Yle Teeman Suojele Minua! -ohjelmaan

Lahden Mytäjäisten varikkoalue valittiin vuonna 2011 mukaan Yle Teema Suojele Minua! -ohjelmasarjaan.

Ohjelmasarjaan oli mahdollisuus ehdottaa rakennusta, joka olisi suojelemisen arvoinen. Yli 300 ehdokkaasta kuvauksiin valittiin 15 kohdetta, joihin Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry:n silloinen varapuheenjohtajan Sauli Hirvosen ehdottama varikkoalue kuului. TV-sarjaa kuvattiin varikolla 23. ja 24.11.2010 yhteistyössä Topparoikka ry:n ja alueen asukkaiden sekä muutaman koululuokan kanssa. Ohjelmaa esitettiin 21.1.2011 alkaen ja se on ollut nähtävillä myös Yle Areenassa.

Lisää aiheesta
Varikolla tapahtuu 20.7.2013
(Lahen Lehti)
Lahden rautatieharrastajien lausunto yleiskaavaan 19.1.2011 (Lahen Lehti)
Varikko Teeman Suojele Minua! -ohjelmaan 14.11.2010
(Lahen Lehti)
Varikon puolesta 27.5.2010 (Lahen Lehti)
Varikolla tapahtuu 10.9.2009 (Lahen Lehti)

Pro-Varikko rautateiden asialla 15.9.2008 (Lahen Lehti)

Tutustumista Mytäjäisten varikkoon 26.8.2008
(Lahen Lehti)

Advertisement