Mytäjäisten varikko

Varikko kesällä 2008. Vesitornissa oli Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry 1990-2011.

Mytäjäisten varikkoalueeseen kuului punatiilinen veturitalli (vanhimmat osat v. 1869), vesitorni (v. 1957), asuntokasarmeja sekä lukuisia ulkorakennuksia, joista vanhin oli rakennettu 1869. Alueella on säilynyt monia 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun rakennuksia.

Alue oli aikoinaan VR:n omistuksessa, jolta se myöhemmin siirtyi valtionomisteisen Senaatti-Kiinteistölle. Se myi alueen vuonna 2015 yksityishenkilölle. Saman vuoden kesällä varikolla alkoi rakennusten kunnostaminen. Vuonna 2019 Varikonkatu jatkettiin, ja uusi tieyhteys tullee radan yli Sopenkorvenkadulle.

Varikon kaavoitus on kesken. Kaavassa selvinnee myös alueen vanohjen rakennusten kohtalo sekä lisärakentamisen määrä.
Alueelle laadittiin kahden yksityishenkilön toimesta nk. varjokaava.

Topparoikka puolestapuhujana

Varikon vesitornissa toimi vuosina 1990-2011 Lahden rautatieharrastajat topparoikka ry. Topparoikka ry. on toiminut vuosien saatossa varikon puolestapuhujana.
Topparoikan aktiivit perustivat myös Pro Varikko -nimisen verkkosivuston kertomaan varikon historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuudessa. Varikosta julkaistiin myös Varikolla tapahtuu -lehti. Pro Varikosta sivun lopusssa.
Yhdistys järjesti varikolla aktiivisesti tapahtumia, mm. v. 2006 käynnistyi Avoimet ovet -nimellä Rautatiepäivä-tapahtumat, jonka yhteydessä alkoivat vuonna 2007 museojuna-ajot.

Varikon yhdellä raiteella oli yhdistyksen kunnostamaa museojunakalusto ja yhä nykyäänkin liikuteltava on Risto-höyryveturi (Tr1 1047). Muu museojunakalusto siirrettiin Vierumäen asemalle marraskuussa 2015.

Yhdistys pyrki siihen, että aluetta kehitettäisiin järkevästi alueen ainutlaatuisuus ja kulttuurihistoriallinen arvo lähtökohtina. Yhdistyksen toiveena on ollut, että Mytäjäisten varikkoalue pysyisi rautatiekulttuurin vaalimisen keskeisenä paikkana myös tulevaisuudessa.

Varikko Yle Teeman Suojele Minua! -ohjelmaan

Lahden Mytäjäisten varikkoalue valittiin vuonna 2011 mukaan Yle Teema Suojele Minua! -ohjelmasarjaan.

Ohjelmasarjaan oli mahdollisuus ehdottaa rakennusta, joka olisi suojelemisen arvoinen. Yli 300 ehdokkaasta kuvauksiin valittiin 15 kohdetta, joihin Lahden Rautatieharrastajat Topparoikka ry:n silloinen varapuheenjohtajan Sauli Hirvosen ehdottama varikkoalue kuului. TV-sarjaa kuvattiin varikolla 23. ja 24.11.2010 yhteistyössä Topparoikka ry:n ja alueen asukkaiden sekä muutaman koululuokan kanssa. Ohjelmaa esitettiin 21.1.2011 alkaen ja se on ollut nähtävillä myös Yle Areenassa.

Lisää aiheesta
Varikolla tapahtuu 20.7.2013
(Lahen Lehti)
Lahden rautatieharrastajien lausunto yleiskaavaan 19.1.2011 (Lahen Lehti)
Varikko Teeman Suojele Minua! -ohjelmaan 14.11.2010
(Lahen Lehti)
Varikon puolesta 27.5.2010 (Lahen Lehti)
Varikolla tapahtuu 10.9.2009 (Lahen Lehti)

Pro-Varikko rautateiden asialla 15.9.2008 (Lahen Lehti)

Tutustumista Mytäjäisten varikkoon 26.8.2008
(Lahen Lehti)