Tulipyörä paikannimistöön

Ehdotus: Lahden vaakunaa kuvaava tulta iskevä junanpyörä eli tulipyörä otetaan Lahden paikannimistöön. Tulipyörä on vakiintunut nimi vaakunan rautatieaiheelle.
Nimetty kohde voi olla katu, tie, polku tai aukio. Nimeämisen voisi ottaa huomioon radanvarren suunnittelussa, joka on parhaillaan käynnissä. Kohde voisi luonnollisesti olla Lahden rautatieaseman lähellä. Aseman vieressä on rakennus nimeltään BW Tower (Burning Wheel Tower).

Muita vaihtoehtoja olisivat satama tai Sopenkorpi. Sopenkorvessa osa teollisuusaluetta halkovasta rautatiestä on vielä jäljellä, tosin raskaasti pusikoituneena. Osa raiteista voitaisiin säilyttää resiinoille ajokuntoisena, ja samalla alueen läpi kulkevan raitin voisi nimetä Tulipyöränraitiksi.
Satamasta ovat rautatiehen ja teollisuuteen merkit lähes kadonneet vaikka sataman teollisuusalue on ollut yksi tärkeimpiä yksittäisiä Lahden kehittymiselle.

Toivonkin, että Tulipyörä otetaan huomioon tulevassa em. alueiden suunnittelutyössä ja Tulipyörä olisi tulevaisuudessa osana Lahden paikannimistöä jossakin päin kaupunkia, kuitenkin lähellä rautatietä.
Nimeäminen voitaisiin tehdä vuonna 2022 kun vaakuna täyttää 110 vuotta.

Taustaa: Kaupungiksi tulon jälkeen kaupunginvaltuusto antoi tehtäväksi laatia Lahdelle vaakunan. Vaihtoehtoja julkistettiin useita, mutta niihin ei oltu tyytyväisiä. Vuonna 1912 valtuusto antoi Werner von Hausen tehtäväksi uuden vaakunan suunnittelun. Luonnosta hän kuvasi muun muassa seuraavasti: ”Leimuava Pyörä – valon, lämmön ja liikkeen vertauskuvana.” Uusi luonnos miellytti kaupunginvaltuustoa ja esittelyn mukaan vaakunassa on ”kruunulla varustettu hopeakilpi, jossa musta seitsenpyöräinen pyörä; pyörän vanteesta lähtee joka puolaparin kohdalta punainen liekki kultaisella keskuksella ja navasta lähtee joka puolaparin välitse hieno punainen säde. Vaakuna kuvaa Lahden kaupungin syntymistä rautatieliikkeen paikkakunalle tuottaman kehityksen tuloksena”. Keisari vahvisti vaakunan käyttöön 7.10.1912.
Käytössä oleva vaakuna on kolmas järjestyksessään vuodelta 1968. Sen on suunnitellut Ahto Numminen.

Nykyisin vaakunan käyttö on rajoittunut lähinnä kaupungin virallisiin yhteyksiin.

Tulipyörä on käytetty mm. 1960-luvulla ravintolan nimenä Lahden Lasipalatsissa sekä Rautatienkadulla vuosina 2006-2008 toimineen myymälän nimenä. Myös Tulipyörä-nimistä olutta on tehty.

Lisää aiheesta:
Tulipyörä – Lahden vaakuna 

Advertisement