Sibeliusrata

Sibeliusrata käsittää entisen Lahden satamaradan Urheilukeskuksesta Vesijärven satamaan. Osittain vanhoihin teollisuusrakennuksiin valmistui vuonna 2000 konsertti- ja kongressikeskus Sibeliustalo – siitä nimi Sibeliusrata.

Vuonna 1869 käyttöönotettu, sittemmin suojeltu satamarautatie purettiin vuonna 1994.

Yleissuunnitelman pohjana toimivat Vesijärven satamaradan hanketyössä käytetyt esitykset, aloitteet ja suunnitelmat vuosilta 1995-2004. Suunnitelmaa ajantasaistetaan tarvittaessa.

Lisätietoja
Sibeliusrata Lahteen
Lahden satamarata 8.4.2015