Vuosilukuja

Lahden rautateiden liittyviä vuosilukuja (mukana myös Nastola, liittyi Lahteen 2016)
? = tieto vahvistamatta

1867 Päätös rautatien rakentamisesta Riihimäeltä Pietariin

1868 Riihimäki-Pietari rautatien rakentaminen aloitetaan

1869 Riihimäki-Lahti-väli, asemarakennus, veturitallit, Vesijärven satamarata ja asemarakennus valmistuvat

1870 Pietarin rata valmistuu koko matkaltaan

1870 Uudenkylän liikennepaikka avataan (suljetaan 1970)

1874 Lahden toinen asemarakennus valmistuu ensimmäisen tuhouduttua tulipalossa 1873

1888 Vesijärven asema on tavaraliikenteeltään Suomen vilkkaimpia asemia

1888 Villähteen liikennepaikka avataan (suljetaan 1970)

1900 Niemen rautatieasema valmistuu

1900 Yksityinen Loviisan kapearaiteinen (750 mm) rautatie otetaan väliaikaiseen käyttöön. Radan rakentaminen oli aloitettu kahta vuotta aikaisemmin

1903 Loviisan rata otetaan viralliseen käyttöön

1903 Okeroisiin avataan laiturivaihde rakennuksineen

1905 Nastolan liikennepaikka avataan (suljetaan 1970)

1909 Harjukadulle valmistuu Loviisanradan ylittävä (tiettävästi) Suomen ensimmäinen rautabetonisilta

1918 Niemen rautatieasema vaurioituu sisällissodassa: sitä enää käytetä henkilöliikenteeseen

1928 Radan rakentaminen Heinolaan alkaa, päätös rakentamisesta oli tehty jo vuonna 1909

1932 Rautatie Heinolaan valmistuu

1935 Lahden uusi rautatieasema valmistuu nykyiselle paikalleen

1935 Okeroinen saa uuden asemarakennuksen Lahden rautatieaseman hirsistä

1940 Uudenkylän asema tuhoutuu pommituksissa

1944-54 Riihimäen ja Lahden välille rakennetaan kaksoisraide

1950 Lahden ja Uudenkylän välille rakennettiin kaksoisraide (Uudestakylästä Kouvolaan oli valmistunut 1935)

1954 Vain teollisuuskäyttöön tarkoitettu Joutjärveltä Mukkulaan johtava rautatie vihitään käyttöön. Vuosikymmenten saatossa radalle rakennetaan useita pistoraiteita palvelemaan alueen yrityksiä. Vuonna 2021 rataa käyttää vain Lahden Polttimo

1956 Sataman matkustajajunaliikenne lopetetaan

1956 Loviisan rautatie myydään valtiolle

1960 Kapearaiteinen Loviisan rautatie puretaan Lahden keskustassa ja muilta osin muutetaan leveäraiteiseksi (1524 mm). Aleksanterinkadun, Kirkkokadun ja Pietarin radan ylittävät rautatiesillat puretaan

1960 Loviisanradan moottoriveturit Move51 (LWR 1, 2 ja 3) siirretään kapearaiteisen liikenteen loputtua Jokioisiin

1968 Heinolaan kiskobusseilla hoidettu matkustajaliikenne lopetetaan

1970 Loviisaan kiskobusseilla hoidettu matkustajaliikenne lopetetaan

1970(-luvun alku) Niemen ja Lahden Loviisan rautatien (asema)rakennukset puretaan

1970(-luku) Okeroisten asemarakennus puretaan

1974-77 Pietarin rautatien sähköistäminen Riihimäeltä Kouvolaan

1974? Lahden rautatieaseman laitureille rakennettaan alikulkukäytävät.

1979? Aseman itäpään Vihdinkadun kevyen liikenteen alikulku valmistuu

1982? Iso-Paavolankadun silta eli nk. Upon silta valmistuu ja tien tasoristeys poistuu käytöstä

1985 Lahden kaupungin järjestämät museojuna-ajot palkitaan Suomessa vuoden matkailutekona

1988 Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry perustetaan

1989? Lahden lasitehtaan raideyhteys Hennalasta Okeroisten tehtaalle valmistuu. Tehdas valmistui vuonna 1969

1990 Lahtelaiset rautatieharrastajat saavat Tr1 1047 -veturin (“Risto”) kunnostuksen päätökseen ja se luovutetaan Lahden kaupungille. Veturin omistus säilyy VR:llä

1990 Lahden rautatieharrastajat vuokraavat varikon vesitornin toimitiloikseen

1990 Satamarata suljetaan ja Jalkarannantien tasoristeys asfaltoidaan

1992 Okeroisen ja Hennalan henkilöliikenneseisakkeet lakkautetaan

1993 Suojeltu satamarata puretaan väliltä Jalkarannantie-Vesijärven asema

1993 Keskustaan (Rautelle) johtava rautatie suljetaan ja puretaan

1995 Loviisanradan Lahdessa muistomerkkiveturina toiminut höyryveturi LWR 7 siirretään Jokioisten Museorautatielle

1995 Pietarin rautatie täyttää 125 vuotta, Lahdessa järjestetään monenlaista ohjelmaa

1999 Loviisanradan vuonna 1909 valmistunut höyryveturi LWR 6 aloittaa liikennöinnin Jokioisten Museorautatiellä

2000(-luvun taite) Be Groupille rakennetaan teollisuusraide Loviisanradalta

2005 Nastolan seisake avataan (Uudenkylän henkilöliikenne loppuu)

2005-2007 Lahden asemarakennus ja matkustajalaiturit uusitaan, viimeiset tasoristeykset poistetaan pääradalta

2006 Oikorata Keravalta Hakosiltaan valmistuu

2006 Lahden kaupungissa vietetään Radan vuosi -teemavuotta

2006 Salpausselänkadun ja Jalkarannantien välinen rataosuus puretaan

2006-2009 Topparoikka ry järjestää varikolla yleisölle avoimen Lahden Rautatiepäivä -tapahtuman

2007- Topparoikka ry aloittaa jokakesäiset museojuna-ajot Lahden seudulla. Oikoradalla kulkee ensimmäinen höyryjuna Keravalta Lahteen

2008–2010 Lahdesta itään johtavan rautatien perusparannus (ts. palvelutasonnosto kuten nopeuden ja akselipainojen nosto)

2010-12 Valtionomisteinen Senaattikiinteistöt tyhjentää Lahden varikon vuokralaisista

2010 Uuteenkylään ja Villähteelle avataan uudet henkilöliikennepaikat

2015 Senaattikiinteistöt myy varikkoalueen ja alueella suunnitellaan lisärakentamista

2015 Topparoikka ry muuttaa Vierumäen rautatieasemalle

2016- Topparoikan järjestämä Rautatiepäivä jatkuu Vierumäen rautatieasemalla

2016- Lahdessa on neljä käytössä olevaa rautatieasemaa (henkilöliikennepaikkaa) Nastolan kuntaliitoksen myötä

2016 Lahden matkakeskus valmistuu rautatieaseman yhteyteen

2017 Sopenkorpeen johtavan raiteen yhteys katkeaa muuhun rataverkkoon (rata ei ollut aikoihin liikennöitävässä kunnossa)

2017 Lahden varikon kääntöpöytä puretaan

2019 Helsingintien varrella ns. Starkin rakennukset ja raiteet puretaan uuden asuinalueen tieltä

2020 Pietarin rautatie täyttää 150 vuotta, virallista ohjelmaa ei järjestetty. Topparoikka järjestää pääkirjastosta Rautateiden Lahti -näyttelyn

2020 VR:n omistama Lahden muistomerkkiveturi ”Risto” (Tr1 1047) siirtyy Lohjalle uudelle omistajalle

2020 Rakennustyöt Heinolan radan kaikkien tasoristeysten varustamiseksi turvalaitteilla saadaan päätökseen

2020 Mukkulankadun tasoristeys saa uusittujen valojen lisäksi puomit

2021 Ei-lähiliikennevaunun, Fo-konduktöörivaunun, Ds2-moottorivaunun omistus siirtyy Topparoikalle. Lisäksi yhdistys hankkii Tve3 473 -veturin. Veturia huollettiin Toijalassa, josta se siirretään Hyvinkään kautta Lahteen

2022 Heinolan rautatie täyttää 90 vuotta. Topparoikka järjestää Vierumäen asemalla tapahtuman vuosipäivän kunniaksi

Advertisement